Αποδεκτοί Όροι Χρήσης

Μια ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Μπορείτε να διαβάσετε τους ενημερωμένους Όρους Χρήσης εδώ.

Καλώς ήρθατε στην Apowersoft. Με την πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, εσείς συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η Apowersoft επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και τα προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές και προγράμματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή, όπως επίσης να προσφύγει σε όλα τα ένδικα μέσα κατά νόμο και κατ’ ευθυδικία για οποιαδήποτε παραβίαση σε αυτούς τους όρους και στα

Πνευματικά Δικαιώματα

Η παρούσα ιστοσελίδα και τα υλικά της (όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κείμενα, γραφικά, λογότυπα, ήχοι και λογισμικό) είναι κατοχυρωμένα βάσει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Apowersoft Limited. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Κανένα μέρος της παρούσας δημοσίευσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή με άλλες ηλεκτρονικές ή μηχανικές μεθόδους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Apowersoft Limited με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση ή λήψη αποσπασμάτων σε ένα τοπικό σκληρό δίσκο μόνο για προσωπική και μη-κερδοσκοπική χρήση.

2. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή του περιεχομένου σε ιδιώτες τρίτους για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο εάν γνωστοποιήσετε στην ιστοσελίδα την πηγή του υλικού.

Αποζημίωση

Εσείς, δια του παρόντος, απαλλάσσετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την Apowersoft Limited από και ενάντια σε όλες τις ευθύνες, δαπάνες, απαιτήσεις, ένδικα μέσα, ζημίες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την από μέρους σας παραβίαση κάποιων από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Αποποίηση Ευθυνών

Παρόλο που έχουν ληφθεί προκαταβολικά όλες οι προφυλάξεις προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε τρίτος παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ή διασφάλιση για την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών, των υλικών ή του λογισμικού που βρίσκεται ή προσφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Εσείς αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και εμείς αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε παρόμοιες ανακρίβειες ή λάθη στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, υλικά ή λογισμικό που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποτελεί δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Μέρος του περιεχομένου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας προέρχεται από το Διαδίκτυο και παρουσιάζεται αποκλειστικά για λόγους οπτικής παρουσίασης. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα από τους συγγραφείς. Σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα σας, παρακαλώ ειδοποιήστε μας γραπτώς εξ ονόματός σας. Εμείς θα διαγράψουμε τα έγγραφά σας χωρίς δισταγμό ή καθυστέρηση.

Σύνδεσμοι σε Άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ή υπηρεσίες που δεν αποτελούν ιδιοκτησία ή δεν ελέγχονται από την Apowersoft Limited.

Δεν έχουμε κανένα έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές από οποιεσδήποτε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων. Συνεπώς, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε ιστοσελίδες τρίτων για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κινδύνων.

Συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου από οποιεσδήποτε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήψη Λογισμικού

Η Apowersoft διαθέτει συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού μέσω της ιστοσελίδας Apowersoft. Παρόλο που μπορείτε ελεύθερα να πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε λογισμικού παρουσιάζεται εδώ, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή επαναδιανομή του. Η άδεια χρήσης του λογισμικού διέπεται από τη νομοθεσία της Κίνας και τους νόμους της χώρας σας.

Εμπορικά Σήματα

"Apowersoft" είναι το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apowersoft Limited. η οποία δραστηριοποιείται στη Shenzhen της Κίνας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του εμπορικού σήματος της Apowersoft σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν ανήκει στην Apowersoft, εκτός εάν πριν τη χρήση υπάρχει έγγραφη άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς θα στοιχειοθετήσουμε παραβίαση του εμπορικού σήματος και αθέμιτο ανταγωνισμό, κατά παράβαση των νόμων.

Σχόλια

Εμείς εκτιμούμε πάντοτε τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας, είτε αυτοί διαθέτουν τυχόν απορίες, προσδοκίες, παρατηρήσεις και ενδιαφερόμαστε σε κάθε περίπτωση να ακούσουμε προτάσεις τους, οι οποίες μας βοηθούν να κάνουμε το λογισμικό μας ακόμα καλύτερο. Αν επιλέξετε να υποβάλετε κάποια παρατήρηση, ιδέα ή σχόλιο, εσείς συμφωνείτε ότι είμαστε ελεύθεροι να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ή αποζημίωση προς εσάς.